Om jakt och fiske

"På Fiolklabbsgrundet ligger en säl och skriker. "Den där den kan vi inte få nå gott av", säger Olnilsa. Den får ligga i fred. Hittills har färden gått över vida fjärdar, men här drar skärgården ihop sig till ett band av tätt liggande större och mindre kobbar, över- och undervattensgrund, det s.k. havsbandet. Där är inte gott för en främling att komma fram. Men Kallsöborna känna vägen och segla tryggt och säker mellan farliga klippor och grundbottnar. Man passerar Långeskäret som har de yttersta tallarna och Hökskär som består av höga, kala skarpskurna klippor och så är man då äntligen ute på det öppna vida havet. Det ligger blått och solglittrande så långt ögat når."

 

Citerat från boken Kallsö, Skärgårdsluft genom sekler av Ester Bölja Bergström