Om Våren - Ester Bölja Bergström

"Nere vid bryggorna doftar så starkt av tång och dy. Den sista istjälen har nyligen gått bort och nu ligger stranden så grå och kal. Men det är glitter och solgnister i varje vrå och vinkel. Några barn gå lekande och plocka bland stenarna i sjöskvalet. Det är så roligt att återse allt det välkända som varit dolt av isen under vintern. Några halvstora pojkar fara i en båt på viken. De ro några tag och så ligga de och titta över kanten ned på botten. Där är så mycket trevliga snäckor och andra intressanta saker till och med någon död fisk kunna de upptäcka. Och vattnet är så kristallklart och genomskinligt."

Citerat från boken Skärgårdsluft av Ester Bölja Bergström